Türkiye’ye petrol aratmayan gizli güçler!

 Yeni Petrol Yasası vesilesiyle Türkiye’nin petrolü üzerine oynanan oyunlar bir bir ortaya çıkıyor. İTÜ Enerji Enstitüsü Müdürü Prof Satman’la yapılan röportaj Türkiye’nin petrol gerçeğini gözler önüne seriyor. Mutlaka okuyun!

İTÜ Enerji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Satman: “Türkiye petrol aramıyor” dedi.” Petrolün önemi ve ülkemizdeki petrol üretimi”yle ilgili sorularımızı cevaplayan Prof. Dr. Abdurrahman Satman ile söyleşimiz şöyle sürdü:

Türkiye’de petrol işine ne zaman önem verildi?

– 1954 yılında petrol yasası çıkarıldı. Önce MTA, sonra TPAO kuruldu. Sonra petrol arama işleri TPAO’ya bırakıldı.

Türkiye’de bugüne kadar kaç petrol mühendisi yetiştirildi?

– Ülkemizde petrol mühendisi yetiştiren 2 tane üniversite var. Birisi İTÜ (İstanbul Teknik üniversitesi) diğeri ODTÜ (Ortadoğu Teknik Üniversitesi). Mesela bizde Petrol Mühendisliği Bölümü 1961’de kuruldu. Yaklaşık olarak 46 yaşında. ODTÜ Petrol Mühendisliği bizden 3- 4 yıl sonra kuruldu. Her yıl Petrol Mühendisliği bölümüne 80 öğrenci alınır. Bugüne kadar Petrol Mühendisliğinden mezun olanların sayısı 2000’i bulmuştur. Bunlardan 1100’ü bizden geri kalanı da ODTÜ’ den.

Yetişen petrol mühendislerimizi yabancı şirketler mi kapıyor?

– Türkiye’de Petrol Mühendisi olunca sektörde çalışacağınız iş yeri sayısı sınırlıdır. En başta akla gelen ulusal Petrol kuruluşumuz olan Türkiye Petrol Anonim Ortaklığı (TPAO)’dır. Onun dışında Petrol Mühendisleri aynı zamanda yer altında Petrol’de doğalgaz ve sondaj arama işiyle uğraştığından bu konularla ilgilenen kurumlara da girebiliyorlar. Mesela BOTAŞ’ a girebiliyorlar. MTA’da çalışabiliyorlar. Bunun yanı sıra özel kuruluşlar var. Onlarda çalışabiliyorlar. Artı mezunlarımız bu son 10- 15 yıldan beri Azerbaycan ve Kazakistan’la ilişkilerimizde iyileşti. Oralarda Petrol ve doğalgaz faaliyetleri yoğunlaştı. Oralardaki firmalarda çalışmaya başladılar. Irak’ta çalışanlar var.

Yabancıların daha Petrol Mühendisliğine yeni başlayan öğrencilere burs vererek onları kendi şirketlerine veya ülkelerine götürdüğü doğru mu?

– Doğrudur. Aslında yapılması gereken de budur. Çünkü her kurum kendisine iyi öğrenci olmayı hedeflediği gibi şirketler de iyi Mühendisler seçiyorlar. Mesela Petrol Mühendisliği öğrencisi daha 2. sınıfta okurken, onların performansıyla bilgi ediniyorlar. Burs veriyorlar. Bu aslında olması gereken şeydir. Bir ara TPAO bunu yapıyordu. Hatta MTA yapardı.

Şimdi bu kuruluşlar burs vermiyorlar mı?

– Maalesef vermiyorlar. Aslında bence doğru olanı yapmıyorlar. Bunu yaptığınız zaman iyi öğrencileri kendinize çekersiniz. Okuldan mezun olur olmaz iş verirsiniz. Ondan sonra istediğiniz gibi de yönlendirirsiniz.

Türkiye’de Petrol Mühendisliğini bitirip de işsiz kalan var mı?

– Son yıllarda kesinlikle yok.

Bunun sebebi nedir? Petrol fiyatlarının dörde katlanması mıdır?

– Evet, Petrol fiyatlarının yükselmesi. Aslında ben bir Türkiyeli olarak Petrol fiyatının yükselmesini istemem. Neden istemem? Çünkü biz Petrolü de ithal ediyoruz. Sonuçta ben de bir tüketiciyim. Ve bize pahalıya mal oluyor. Ama bir Petrol Mühendisi olduğumdan fiyatının yükselmesini isterim. Çünkü o zaman bizim de kıymetimiz artıyor. Petrol fiyatları yükseliyor diye bütün şirketler petrol aramaya başladılar. Yeni petrol sahaları alıyorlar. Dolayısıyla sürekli petrol mühendisi alıyorlar. Petrol arama metod ve araçlarını geliştiriyorlar. Eskiden yapmadıkları işleri yapmaya kalkıyorlar. O zaman da Petrol Mühendisliği çekici hale geliyor. Bizim Petrol Mühendisleri son 3-4 yıldan beri, hatta son sınıfa gelmiş bir öğrenci kesinlikle iş teklifi alıyor. Daha doğrusu birkaç teklif aldığından gelen teklifler arasında hangisi cazip diye tercih zorluğu çekiyor.

Siz Petrol Mühendisi yetiştiriyorsunuz. Yetiştirdiğiniz petrol mühendisleri mi çok maaş alıyor siz mi alıyorsunuz?

– Aslında siz bu sorunun cevabını biliyorsunuz, ancak bizden duymak istiyorsunuz. Kesinlikle piyasada iş yapan mühendisler bizden daha çok maaş alıyorlar. Bunun da böyle olması gerekir. Çünkü mesela ABD’de petrol mühendisleri bütün mühendislerden en çok maaşı alırlar. Nedeni de çok basittir. Petrol Mühendisliği yaparken, çok özveri ister. Sondaj yapılan sahaya gitmeniz, kuyu açılırken başında bulunmanız gerekir. Kuyunun başındayken evinizden, çoluk çocuğunuzdan uzak kalırsınız. Yani mahrumiyet vardır. Ya da Karadeniz’de petrol arıyorsanız, orada kuyu açıyorsanız, en az 15 gün denizin ortasında bulunacaksınız.

Devlet petrol sektörüne yeterli önemi veriyor mu?

– Bütçenin büyük bir kısmı petrole gidiyor.

Ama petrol alımına gidiyor. Ben aramayı soruyorum?

– Petrol arama işine yeterli ödenek ayrılmıyor. Son 3 yıldır TPAO’nun petrol arama talebi doğrultusunda bütçeden eskiye nazaran daha fazla pay ayrılıyor. “Yeterli mi?” diye sorarsanız, ben de “Hayır, yeterli değil” derim. Daha fazla ödenek ayırmak gerekir. Çünkü petrol sektörü, çok riskli.

Ama aynı zamanda en kârlı sektör değil mi?

– Hem de çok acayip kârlı bir sektör. Bir riski de o zaten. Mesela 10 tane kuyu delersiniz, yalnız birinden petrol çıkar. Yani onda bir bulma şansınız var.

O bir tane kuyudan petrol çıkması yapılan masrafa değmez mi?

– Tabi ki değer. Adamlar petrol için ülkeleri işgal ediyor. Savaş sebebi oluyor.

Uzaydan çekilen fotoğraflarla petrol yataklarının bulunduğuna dair söylentiler ve haberler var. Siz bu konuda ne diyorsunuz?

– Tek kelimeyle palavra diyorum. Yeryüzüne çıkan sızıntıları gözünüzle de görürsünüz. Ancak yerin bin metre altındaki petrolü kuyu açmadan bilemezsiniz.

Bazı teknikler var ama bütün bunlar yerin altında ne kadar petrol olduğunu göstermez. Çünkü kuyuyu açarsınız, bir süre gerçekten petrol çıkar, sonra su gelmeye başlar. Uzaydan çekilen fotoğraflarla yer küre üzerindeki denizleri, ormanları, dağları tespit edersiniz. Petrol sızıntılarını da uzaydan yakalamanız mümkün. Ama dediğim gibi nerede ne kadar petrol olduğunu uzaydan tespit edemezsiniz.

Petrol yatakları nasıl tespit ediliyor?

– Uzay fotoğraflarından da yararlanılarak, jeologlarla, fizik mühendisleriyle petrol mühendisleri ortak çalışıyorlar. Petrol sektöründe jeofizik teknolojisi çok önem kazandı.

Sismik araştırma nasıl yapılıyor?

– Şuraya bir çukur açarsınız. Çukurun içinde bir dinamit patlatırsınız. Bu dinamit etrafa ses dalgaları yayar. Yeraltına inen ses dalgaları yeraltındaki kaya ve çeşitli formasyondaki maddelere çarparak geri gelirler. Bu gelen ses dalgalarını sizin yüzeyde kaydedebilecek bir teknolojiniz varsa, o seslerin hangi metreden geldiklerini yakalayabilirsiniz. Ve yeraltından gelen dalganın hızına bakarak da yeraltındaki yapının ne olduğunu anlarsınız.

Böylece binlerce metre derinliğin altını tarayabilirsiniz, ama bu tarama size orada petrol olduğunu değil, “Petrolü taşıyabilecek kayaçların formasyonları var mı, yok mu?” hakkında bilgi verir. Yerin altında petrol olup olmadığını öğrenmek için tek yol var. O da bir kuyu delmek. Bir balon düşünün. Nasıl balonu deldiğiniz zaman içindeki basınçlı hava o delikten çıkarsa, petrol de kuyu açıldığı zaman yerden yukarı fışkırır.

Sayın hocam, bütün sınır komşularımızda petrol çıkarken, bizde niye çıkmıyor? Türkiye’de petrol yok mu?

– Bizde de var.

Mesela nerede var?

– Batman’da, Diyarbakır’da, Adıyaman’da, Trakya’da var. Akçakoca’da doğalgaz var. Biliyorsunuz doğalgaz da petrol gibidir. Ancak gaz hafif, petrol olanı biraz ağır ve sıvı haldedir. İkisi de bundan 300-400 milyon yıl önce yaşamış hayvan artıklarıdır.

Petrol bulunan kuyu niçin sonra kapatılır?

– Buna o petrolü işleten şirket veya TPAO karar verir. Yeraltından çıkan petrolün işletmenin giderini karşılayıp karşılamadığına bakarsınız. Eğer rezerv düşük ise, yani kârlı değilse, kapatırsınız. Ya da ilk başta petrol çıkarken, 10 gün sonra kuyudan su gelirse kapatırsınız. Ya da çıkan petrolün kalitesini laboratuvarda inceletirsiniz. Altının ayarı gibi petrolün de kalitesine bakarsınız. Kalitesizse kapatırsınız.

Cumhurbaşkanı Sezer tarafından “Milli çıkarları korumuyor” diye veto edilen “Yeni petrol yasası” hazırlanırken üniversitenizin Petrol Mühendisliği bölümünden, ya da müdürlüğünü yaptığınız Enerji Enstitüsü’nden görüş alındı mı?

– Petrol yasası hazırlıyorsanız, Üniversitelerin Petrol Mühendisliği bölümlerinden kesinlikle görüş alınması gerekirdi, ODTÜ’yü bilmem, ama bizden görüş alınmadı. Hatta Petrol Mühendisleri Odası’ndan bile görüş alınmalıydı. Enerji Bakanlığı, yasa hazırlanmadan bizden de teknik görüş istemedi. Bu tür yasalar hazırlanırken, çok geniş platformlarda, demokratik sivil kuruluşlarınca tartışılması gerekir.

Muhalefet bir yana iktidar partisi milletvekillerinin bile bu yasayla ne getirildiği ve ne götürüldüğünden haberi yokmuş?

– Onu ben bilmiyorum. Bana göre üzerinde uğraşılan bir yasa hakkında tabii ki, herkese soramazsınız. Ancak özellikle bu konunun uzmanlarına, ya da yasa kimi ilgilendiriyorsa, onlara sorulmalı. Mesela Petrol-İş Sendikası’na, Petrol Mühendislerine, Petrol Şirketlerine, Devletin Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne sorulmalıydı. Bakınız, ilk petrol yasası 1954 yılında çıktı. O yasa çıktıktan sonra birçok yabancı petrol şirketi ülkemize geldi. Petrol Mühendisliği gelişti. Mesela 1969’da Türkiye petrol üretiminde rekor kırdı. O zaman Türkiye’de TPAO ile birlikte Shell ve Mobil vardı. Bu iki yabancı şirket petrol üretiminden çekildiler. Daha karlı olan pazarlamaya girdiler. Onlar üretim işinden çekilince bizim petrol üretimimiz düşmeye başladı. Şu anda Türkiye’nin karasularında petrol arayan yabancı büyük petrol şirketi yok. Türkiye’de petrol üretimi inişte. Mesela Şah Denizi’nin tamamında yabancı petrol şirketleri petrol üretiyor. Türkiye’nin Hazar Denizi’nde 6.75, Şah Denizi’nde yüzde 9 payı var. Keşke daha fazla olsa. Ama Türkiye’nin elinde teknoloji olması lazım.

Şu anda Karadeniz’de kim petrol arıyor?

– Şu anda Karadeniz’de petrol arayan yabancı şirketler. TPAO ortaklığında yapılıyor ama, esas yatırımı yabancı şirketler yapıyorlar. Çünkü teknoloji onlarda.

Biz o teknolojiye niçin sahip değiliz?

– Bütçeden petrol arama teknolojisini geliştirmek için pay ayıracaksınız. Ülkemizde petrolün çıkmasını hepimiz isteriz. Denizde bir kuyu sondajının maliyeti 200 milyon dolar Türkiye Cumhuriyeti devletinin 1 yılda petrol aramaya ayırdığı para 400 milyon dolar.

Ama Türkiye’nin borç faizine ödediği 45 milyar dolar değil mi?

– O ayrı. Konu değişti. Konu “Türkiye acaba parayı bulabilir mi?” olursa soru değişir. Türkiye’nin 400 milyar dolar borcu var. Bunun yarısı iç borç, yarısı dış borç.

Karadeniz’de ne kadar petrol olduğu tahmin ediliyor mu?

– Hayır, edilemiyor.

Ya Akdeniz de?

– Bana göre o da palavra. Yani Rumların yaptığı çirkin siyaset. Kuyu deldiğiniz zaman petrolü konuşmaya başlar, “Burada petrol var” dersiniz. “Bunun rezervi ne kadar?” denildiğinde bir kuyu ile yetinemez, yanına yeni kuyular açarsınız. Belki yüzlerce kuyu.

Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca ne kadar petrol kuyusu delindi?

– Çok güzel bir soru. Geçen hafta Amerika’daydım. Yalnız Texas’ta bir petrol sahasında delinen kuyu sayısı 44 bin tane. Texas, Türkiye’den küçük bir eyalet.. Bahsettiğim, Texas’ın içinde bir petrol sahası rakamı.

Texas’ın içinde en az 50 tane petrol sahası var. Türkiye’de Cumhuriyet tarihinde delinen kuyu sayısı 3 bin 300 tane. Bu da çok az kuyu demek. Yani Türkiye’de petrol aramaya bütçe ayrılmıyor. Petrol aramaya para ayırıyorsunuz. kuyu deliyorsunuz. Üretiminiz artıyor 3- 4 yıl sonra etkisini görüyorsunuz. Delinen kuyu sayısı arttıkça, petrol üretimi de artmıştır.

“Ne kadar ekmek o kadar köfte” gibi mi?

– Aynen öyle. 1954’de yasa çıkmış, sonra petrol araması başlamış.1969 yılında Türkiye’de petrol üretiminde rekor kırılmış. Yıllık üretimimiz 3,5 milyon tona çıkmış. Buda Türkiye’nin yıllık petrol ihtiyacının 3’te 1’ini karşılıyormuş. Şu anda yıllık tüketimimiz 30 milyon ton, üretimimiz ise neredeyse 2 milyon tona indi. Yani yerli üretimle ihtiyacımızın 15’te 1’ini ancak karşılıyoruz. Üretim azaldı, tüketim arttı. Bu arada petrol fiyatları da acayip arttı.

Sizce petrol üretimine niçin önem vermiyoruz?

– Bunu hükümete sormanız lazım. Bu sorunun muhatabı ben değilim. Petrol çok stratejik bir enerji kaynağıdır. Ülke olarak da petrole bakarken dikkat etmeniz gerekir. Çevremize bakıyoruz, Irak; petrol yüzünden işgal edilmiş durumda. Suudi Arabistan petrolü, Amerikalıların elinde. İran; elindeki petrolü yabancılara kaptırmamak için mücadele ediyor. Gönlümüzden ülkemizin işgal edilmesi geçmez ama bütün olaylar petrol üzerinde düğümleniyor.

Bazıları “ülkemizden petrol çıkarsa burayı da işgal ederler” diyorlar ve petrol çıkmaması için dua ediyorlar. Siz ne diyorsunuz?

– Siz zayıf olursanız her şeyi yaparlar. Ülkemizin kuvvetli olması lazım.

Petrol üretimimizin artması ve güçlü olmamız için gençlerin milli şuurla yetiştirilmesi, bunun için de milli bir eğitim verilmesi gerekmez mi?

– Elbette gerekir. Ancak bunu da hükümete sormak lazım. Çünkü eğitim sistemi hükümetten hükümete değişiyor.

Size göre hükümetin ne yapması gerekiyor?

– Hükümet diyecek ki: “Kardeşim, ben petrol olayını önemsiyorum. Ülkemde her yerde petrol arayacağım, bulacağım, yeraltından çıkaracağım. Doğalgazı çıkaracağım.” Yani önce hükümet buna karar verecek, kararlı olduğunu ispatlamak için de bütçe ayıracak. Bugün ülkemizde Trakya bölgemizde doğalgaz üreten yerli ve yabancı bir yığın şirket var.

Ne yapıyor bu şirketler?

– Doğalgaz üretiyorlar. TPAO doğalgaz üretiyorlar. Yani özel şirketler ve devletin resmi kurumu doğalgaz üretiyor. Şu anda Trakya’da 20’ye yakın doğalgaz sahası var.

Türkiye’de var olan petrolün çıkarılmasını kimler istemiyorlar?

– Var olan petrolün çıkarılması hepimizin işine yarar.

Ben çıkarılmasını istemeyenleri sormuştum?

– Ben de sorunuzu anladım ancak tersine cevap verdim. Var olan petrolün çıkarılmasını istemeyenler, Türkiye’nin kötüye gitmesini isteyenlerdir. Petrolü çıkardığımızda Türkiye zenginleşecek. Türkiye’nin zenginleşmesini istemeyenler var.

Petrol ihtiyacımızı karşılamak için neler yapmalıyız?

– Biraz önce dediğim gibi petrol aramaya önem vermeliyiz. Kendi petrolümüzü kendimiz bulmalı ve çıkarmalıyız. Bunun başka çıkar yolu yoktur. Bunu yapmazsanız, bir zamanlar Turgut Özal’ın yaptığı gibi kolaycılığa kaçar; “Ben dışardan daha ucuza petrol alacağım” der, petrol aramaktan vazgeçersiniz. Bu da bir yoldur, ama çıkar yol değildir. Türkiye’de bazı insanlar hala böyle düşünüyorlar. “En ucuz hangisiyse onu Türkiye’ye getiririm” diyorlar. Petrolde aynı şeyi söyleyemezsiniz. Katma değeri de hesaba katmanız lazım. Türkiye’de petrol üretmek pahalı gibi görünse de, üretim aşamasında harcanacak para ülkemizde kalacaktır. Bu çok önemli bir olaydır. Yani petrol üretimine önem vermemiz gerekir.

Petrol ve enerji üretimi konusunda önemli ödüller konularak, yarışmalar düzenlenerek mucitler yetiştirilemez mi?

– Elbette yetiştirilir. Yeter ki istensin. Bunun devletin Milli Eğitim Politikasıyla da ilgisi var. Maalesef bizde hükümetler değişince devletin eğitim politikası da değişiyor.

Röportaj: Selami Çalışkan 

 MİLLİ GAZETE

Reklamlar

“Türkiye’ye petrol aratmayan gizli güçler!” için 21 yorum

 1. Mulakatta boyle birsey denmiyor; sadece baslikta deniyor. Kusura bakmayin ama cok oldukca cahilce bir dusunce. Petrol sirketleri karlarini dusunur; herhalde Arabistan veya Iran’daki petrolu cikrmakta sakinca gormeyen bizdeki icin farkli dusunmez. Son zamanda tam da bu zihniyet ile yeni Petro anun’nu veto eden Sezer “[petro, ckrmamizxi istemeyenler” den cok daha fazla zararli olmaktadir ulkemizdebpetrol cikrilmasina. Prof,. Satmanin da bu konularda farkli dusndugunu sanmiyorum. Merhum Ozal’in bir sohbette sarfettigi bir sozle itireyim. “batili ile is yaptigimda benu utuyor diyorlar; utulme be kardesim'”. Lutfen bu “herkes bizi kandirir, herkes dusman” yenilmislik pasikolojisinden cikalim. Birilerinin istememesinden cok problem Satman;in da ofade ettigi ibi devlet icin riskli, uzun sure karsilik vermeyen b8yuk yatirim olmasi mesele. Yabanci petro sirketinin yatirim yapmasi icin yatiriminin kar sansini yukseltmek, riskini durmek gerekir. Yenmi Petrol Kasnunu bunu saglamaya matug maddeler var. Bu mevzuda bloguma yazacagim yakinda.

  Bekir L. Yildirim

 2. bızde de var
  ılk once bu olaya cok sevındım guneydogu da petrol cıkması benı cok sevındırdı sımdı gelelım asıl meseleye bundan 20 sene evvel bızım köy evın arkasın da petrol var dıyen baska bır köylu bunu ıdaa ya getırdı burda petrol var. baska yere gıdıyor burda su var dıyor su cıkyor şu yerde su var. Dıyor su cıkıyor bıze geldımı sızde petrol var her ıdaa ederım kı burda petrol var sonra urfa nın ılerı gelenlerinden yanı o köyun sahıbının yanına gıdıyor sızın köyde petrol var kellemı orta ya koyarım. O zaman KENAN EVREN nin yanın dakı kısıye söylüyorlar petrollar ofıs mdr. lugu ne bızzat KENAN EVREN nin yanın dakı yazıyor. Yazı bı daha gerı gelıyor bız boyle bısey yapamayız buna butcemız yetmez dıyorlar. Yazı gerı gelıyor idaa eden adam kellemı orta ya koyarım kı burda turkıye yı kalkın dıracak petrol denızı varrrrrrr .Ama adamı kımse hesaba almadı adam öldümü sag mı bılemıyorum keske bugunu gorse sımdı adamın sözü ne geldıler. Surıye sınırında petrol var dıyorsunuz o da bunu cok ıdaa ettı bu koyde URFA NIN SURİYE SINIRIN DA PETROL DENİZİ VARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR İnsallah bulunur turkıyemiz kalkınır kımseye muhtac olmaz genede PETROLLA OFİSİ MDR. Dıyorum boyle bır arama ıhtıyacınız varsa gelın yerı gosterelım bılgı sahıpı olun hıc olmasa .Ben msn vereyım bu soyledıklerımı degerlendırın TÜRKİYEMİZ GELİŞSİN , KALKINSIN .TÜRKİYE nin altında cokkkkkkkkkkk guzel kaynaklar var bunu degerlendırın. Benı bu msn den bula bılırsınız gl.y@hotmail.com benı dınledıgınız ıcın tsk ler k.i.b saygılarımla arz ederım ş.urfa

  1. hocam o petrol ancak bu ülkedeki kansızlar kötü bir şekilde incek yada bu ülke bizden alınıcak ozaman petrol cıkar başka türlü bizim satılşmış çakma Türkler cıkaramaz bu ülkeyi yönetenler baştan adam edilerek gecirilcek başa halkı vatanı düşünecek adamlar cıkacak ozaman bu ülke yine bu çorafyanın hükümdarlığını sürer ama onlar satılmış olanlar inmedikce biz kendi ülkemizin hükümdarlığını süremeyiz dünyada bizim kadar çoğrafi zenginliği olan ülke yok sınırlarımızda petroller var ama bizde yok kendilerini akıllı sanıyolar ama nereye kadar petrol can yakacak kadar yükselmeye devam ediyor yakında ne pk yicekler halk ayağa kalkınca

 3. -Geçmişte açılan ve petrol kalitesiz olduğu için kapatılan kuyular elbette var.bir de sebebi olmadan kapatılan kuyular var bu kuyular kim ve kimler tarafından ve niçin kapatılıyor??????????????????çoğu kişi bu sorunun cevabını çok iyi bir şekilde biliyor.
  -Ve burdan iktidar partisine sesleniyorun petrol aramaya ayırdğınız bütçeyi lütfen gerekli olduğu kadar arttırnız.
  -Ve yine iktidar partisine sesleniyorum mali destek örneğin ülke bütçesinin 1000 de birine denk geliyorsa petrol aramadan en az 2 sene sonra elde edilecek kar ülke bütçesinin 300de brine denk gelecektir

 4. NEDEN Neden birazcık petrol için ülkeler feth ediliyor neden birazcık kar için insanlar öldürülüyor.kardeş içinde yaşamak varken neden kavga edelim.huzur içinde yaşamak varken neden savaşalım.birleşmemiz gerekirken neden parçalanalım.birazcık zenginlik için mi bütün bu kavgalar,bu ölümler,ülkelerin birbirinden ayrılması birazcık petrol için mi herşey birazcık petrol için mi birazcık kar için mi huzur,kardeşlik varken neden savaşalım neden birazcık kar için savaşalım.ölmek için mi arkamızdan gözü yaşlı insanlar bırakmak için mi hiç biri değil yalnızca para için yapıyoruz.

 5. Pek sevgili arkadaslar siz dalgamı geciyorsunuz.Burası bir muz cumhuriyetimi de “yok aslinda bizde deli petrol var ama cikartirmiyorlar”.
  Madem öyle diyorsunuz ABDnin ırak savasi oncesinde Türkiye ustunden askerlerine gecirmesine karsi cikmasina, kimse kaile almazken turkiyenin Filistinde iktidara gelen Hamasa meşruiyet kazandirma adina davet edilmesine ne diyeceksiniz? Ki sadece iki örnek bunlar.
  Türkiye cok guclu bir devlet degildir ama bir muz cumhuriyeti hic degildir.
  Bunlar kafi degil diyip “aslında diş gücler engellemese biz marsa coktan gitmiştik” teranesine inanmayı tercih ediyorsanız alın bir kac link:
  http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=196156
  Gercekten Türkyiye ve petrol konusunda bir şeyler ögrenmek istiyorsanızda
  http://tr.wikipedia.org/wiki/Levha_hareketleri
  Tüm bunların dışında yukarıda ki söyleşide ki arkadaşın sadece şu cümlesinden işinde ne kadar lakayıt bri oldugunu anlıyabilrisiniz.
  “…Üniversitelerin Petrol Mühendisliği bölümlerinden kesinlikle görüş alınması gerekirdi, ODTÜ’yü bilmem, ama bizden görüş alınmadı..”
  O kadar sık beliritmişki sadece biz ve Odtü var diye ama Odtü uzakta bir köy olarak kalmış.Dünyadan haberi yok..

 6. bu siyasi partilerin koltuk sevdalıları yüzünden bu günleri yaşıyoruz yok dincilik yok laiklik yok miliyetcilik bunlar hep soyut tartışmadır.bu konular oldukça yerimizde sayarız.ben urfalıyım buu vatan için seve seve ölürüm boş kavgalardan kaçınalım.petrol çıksın savaşırlarsa bizlerle savaşırız.neden bor madenleri işletilmeden satılıyor nedenler dolu ülkemiz de kurtuluş için yeni bir parti kurmak gerek ilgilenen arkadaşlar faceeboktan vankedisi_993@hotmail.com baş vursun

 7. tabiki görüşler onemli… gelelim meseleye abd texsas için 44 bin kuyu acıyor sen kalkıyosun bu gune kadar koskoca cumhuriyette 3300 kuyu acıyorsun . sen aramıyorsan teknolojiye kavusamıyorsan dunyanın gozbebeginde sadece 2 unıversitde ogrenci alımı yapıyorsan bunun nedenide petrol le alakamız olmayısıdır .. sen dierleri gibi kendin arayıp yılda 44 bin kuyu acarsan bu yolda hem daha cok ogrenciyi bu işe asılamıs olursun hem kendin arayarak giden mılyomnlarca dolar ulkende Kalır . onemliside senın insannın arıyorsa buldugu zamanda yok oktan dusuk yok rezevr dusuk demez … ilk once rizikoyu goze alıp her yeri arayacaksın.cok buyuk paralar lazım deilmi. bunlarıda ulkeni yemege calısanlardan temizleyerek bedavaya getirebılirsin.masal anlatmayalım sen aramıyorsunki petrolu bulabılesin desek dah ii olacak..bir söylesi yapmıstık . SIRNAK ile KERKUK arasında ASIRI BIR RAKIM FARKIMIZ YOK SADECE BIZ BIRAZ DAHA YUKSEKTEYİZ MESAFEDE O KADAR COK DEİL .ORDA PETROL FISKIRIYOR BİZDE YOK YA BİZDE YOK DEİLKİ SEN KUYU ACMIYORSAN 3 -5 ACIP BIRAKIYOSAN YERALTINDA BULUNAN PETROLUN SUCU NEDİR…… BIR BILGİYE GÖRE İSRAİL VATANDASLARI GAP PROJESİ ALTINDA BULUNAN BOLGEDE DOGUM YAPIYOR BUNUN SEBEBİ DOGAL GUZELLİKMİDİR ? GUNEY DOGU HARİTALARA BOLUNUYOR BUNU SEBEBİ CAN SIKINTISIMIDIR…MUKEMMEL BEYINE SAHIP 6 ASELSANDA CALISAN PROFOSÖR UCAK DUSMESİ İLE OLUYOR BU KADERMİDİR ?BILMIYORUM BAKIYORUMDA YASIMCA OLAN TUM UNIVERSİDE OKUYAN PIRIL PIRIL GENCLERE SEN ONALRA HİZMET VERMESSEN ONLARDA DİER ULKELERDE GİDER BULUR TÜRK SE BULDUGU ZAMAN USTUNE BETON DOKUP CIVAYLA YERYUZENE CIKMASINI ONLEMEZ .. ARAYAN SİRKETLER KIMLER BAKIN BUGUN İSRAİLİN FİLİSTİNE DESTEKCILERİ DEİLMİ ??* BUYRUN BANA KIZN AMA GELİN ARTIK GENİS DUSUNELİM.. BİZ EVLAT SAHIBI OLDUGUMUZDA ONLARA NASIL BIR ULKE VAAT EDİYORUZ İNCELEYİN .SEN KALK DEKİ EY TÜRK MILLETİ BEN PETROL ARAMAK İSTIYOM AMA PARAM YOK BANA YARDIM EDİN ARAYAYIM DE BU ÜLKE CEBİNDEKİ DEİL AYAGINDAKİ CORABA KADAR KANLA SULANDI CANAKKALEDE AYNISINI YAPMAYA EN GUZEL SEKİLDE HAZIRDIR UNUTMAYALIM Kİ TURKUZ ULKEMİZ İÇİN HERSEYİ YAPABILECEK EN BUYUK GUCUZ . OYLE DEİLMİDİR ARKADASLAR SEN YETERKİ Bİ GUZELLİK YAPALIM ARAYALIM DE PARA TOPLA TOPLAYINCADA GERCEKTEN ARA AMA ..bir ornek BOR MADENİ DE PETROLDUR SENDE VAR AMA İŞLEYEMIYOSUN İŞTE BIZ KENDİMİZİ FAKIRLESTİRİYORUZ.1 LİRAYA SATIP AYNISININ İŞLENMİŞİN 80 KAT FAZLASIYLA GERİ ALIYORUZ BU EKONOMİ POLİKASIYSA BEN YASAMIYORUM..

 8. *****prof.dr.abdurrahman satman ****lütfen okuyun**** ve yardımcı olun bana ben tpao ya bir mektup gönderdim.mektubumda bir yerde petrol olduğunu yazmıştım tpao mektubumu alır alır almaz merty enerji ye veriyor tpao bana mektup gönderiyor diyorki bahsi etğiniz yere ekip gönderdik ve sizinle irtibata geçeceğiz yaziyor ve bahsi etiği ekip merty enerji merty enerji yi aradım siz nasıl gitiniz oraya biz kendimiz geldik diyorlar tpao yla alakamız yok diyorlar ve şunuda diyorlar tpao nun ruhsatı yok bizim var onlar vermiş olabilir diyorlar tpao yu tekrar arıyorum merty enerji nasıl giti oraya diye sordum ve bana şu cevabı veriyorlar içimizden biri sızdırmış olabilir soruyorum tpao gibi bir şirket bunları yapabiliyor ve şu an merty enerji amerika ve ırakla beraber ortaklaşa dev makinalarla kırk gündür yer tesbiti yapıyorlar yüz kuyu açacağız diyorlar bu yerde petrolun olduğunu ben söyledim onlara vekimse benimle irtibata geçmiyor ne yapmam lazım yer *********kızıltepe küçük boğaziye köyü suriye sınırı**** ve nasıl petrolün olduğunu anladım onuda yazıyım** yazın sıcağında yer simsiyah ve toprak yağ gibi oluyordu**elli metre kare gibi yerdi.

  1. hocam bunlar abd’ye ne kadar mal kaptırmanın peşinde seni beni düşünmüyo kansız herifler beşir yılmaz diye bir adam var diyarbakırlı adamın petrol kuyularına kamulaştırıyoruz diye el koymuşlar şimdi adamın kuyularından mal felan cıkartmıyolarmış adam örnek aldım diyor petrol ,uranyum ,nikel var diyor bizimkiler biz petrolü bulamadık sen nerden cıkarıyon diyor onun yazdıklarını okursan neler döndüğünü anlarsın satılmışları bile anlarsın adamlar artık aşmışlar kendilerini herkezi satın almış abd

  2. kardeşim internet adresin ne benimle paylaşırsan sevinirim internet adresim dj_fener.li@hotmail.com biliyorum ülkede kendini satmış itler mmevcut bunun önüne geçmek için temiz bilgileri devamlı yılmadan paylaşmak lazım
   bu işlerin altından hep beraber geliriz içine kurt düşmesin sadece yaşadıklarını internette paylaşıma açacagım amacım sadece millete bu yolla bir faydam olabirmi düşüncesinden başka bir şey değil ismim muhammed ali üstek ( bize ölümü göstererek sıtmaya razı ediyorlarsa)bizde tepkimizi koyup feryatla eylemle sesimizi duyuracagız ancak bu şekilde içimizden atabiliriz hasta olanları şerefsizleri kaypakları ayrıca güzel bir paylaşım teşekkür ederim.

 9. üretim yapmadan ülkenın bır yere ve halkın zengınlesmesıne ımkan yoktur siyası partılere bunu sormamız lazım ne urettıreceksın ?? sormassak bırbırımıze hep tuketen oluruz ve kazıklanırız yoksullasırız 😦 yeter artık türkiye uyann üretmeden olmaz bu cihan …

 10. ya kardeşim adamlar herkezi satın almış Türkiyede çok kaliteli petrol var beşir yılmazı bilenler bilir adam kanıtlarıyla gösteriyim diyor bizim korkaklar qd korkusundan cıkaramıyolar halkı uyutuyolar resmen halkta ses cıkarmıyor bakalım nereye kadar sürdürücekler biraz daha arttırsınlar petrolü halk alayağa kalkınca ne pk yicekler biz tarımla uğraşan birisiyiz tarlaya giderken tepoyu nasıl doldur cağımı düşünüyorum ama nereye kadar bizim tarladan cıkardığımız doğal meyve sebzeleri dış ülkelere yolluyolar hormonluları dayıyolar bize 100 yılda ülke baya deyişti dedelerimiz bir adım sonra ölceklerini bildikleri halde düşünmeden giddiler ama bunların orasını burasını sıkıyolar tamam abi ayana yatıyor ulan adam olun biraz bu halkı ülkeyi düşünün bunu satılmışlara sölüyorum

 11. arkadşlar 30 yıldır süren terör belasına şöyle bir bakın güney doğunun altı üstü petrol. şerefsiz dış güçler hertepenin başına pkk kampı kurdurmuş allah aşkına bunu devlette biliyor. bu pkk meselesi biterse bizlerede dereler gibi petrol var. kafanızı yormayın ozaman dışarıya bağlılığımız olmada. hem kullanır hemde satarız. önce bu şerefsizlerin kökünü kazmak lazım. sonrası kolay.

  1. devlet kazıyamıyorsa millet kazır ey türk istikbalde dahi seni bu görevden mahrum edecek dahili ve harici düşmanların olabilir muhtac olduğun kurdet damarlarında mevcuttur uyan ve silkin atalarımızın kanıyla sulanmış memleketimzi kimseye bırakmayız inşaallah.

 12. Samsunlu
  Bizim ülkemizde petrol çıksa örneğin Karadeniz Allah tarafından benzin olsa kıyamete kadar bütün dünyaya yeter ama buna rağmen ülkemizde petrol ucuzlamaz nedenmi aç gözlü doymak bilmeyenler varken bu ülkede nasılki her yerin bir sahibi olmuş nasıl olmuşsa parsel parsel Denizlde parsellerler

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s